Bag om Psykopat-FRI

Formålet med Psykopat-FRI er at hjælpe mennesker med at gå fra at være et offer for en psykopat til igen at være glade, selvstændige, handlende mennesker med selvrespekt og selvværd.

Siden her hedder Psykopat-FRI fordi ambitionen er, at du skal blive FRI.

At være fri handler ikke nødvendigvis om at forlade den relation, du måske er i, det handler mere om at VÆRE FRI: fri til selv at bestemme – fordi du VED, hvilken relation du er i.

Når 1-4 % af et lands befolkning har dysfunktionel personlighedsforstyrrelse og dermed er psykopater, sociopater eller narcissister, så betyder det, at der findes et sted mellem 50.000-200.000 af disse i Danmark.

Så er det ikke svært at regne ud, at vi er mange, der har et problem!

Det er derfor på tide, at vi udbreder viden om dette emne, giver redskaber til at håndtere de massive problemer, de forårsager og tilbyder behandling samt rådgivning af de mennesker, som bliver ofre for psykopatens hærgen. Dette er baggrunden og motivationen bag Psykopat-FRI.

Psykopat-FRI’s mission:

Psykopat-FRI’s mission er at hjælpe mennesker, der har eller har haft en relation til en psykopat. Formålet er at hjælpe mennesker med at gå fra at være et offer for en psykopat til igen at være glade, selvstændige, handlende menneske med selvrespekt og selvværd.

 

Psykopat-FRI er:

  • Viden om psykopati
  • Redskaber til at blive psykopat-FRI
  • Behandling af ofre for psykopater

Hvorfor Psykopat-FRI?

  • Fordi det er på tide, at vi i Danmark får brudt tavsheden og løst op for alle de tabuer, som præger dette område.
  • Fordi når vi er informerede, kan vi træffe de rigtige valg
  • Fordi hverdagens psykopater skaber langt flere alvorlige problemer, end vi regner med
  • Fordi man bliver alvorlig syg af at være i et forhold med en psykopat
  • Fordi ofrene har brug for hjælp
  • Fordi vi har brug for bedre behandling til ofrene

Psykopat-FRI ønsker ikke en hekse-jagt

Psykopat-FRI ønsker ikke at gøre alle med egoistiske adfærdstræk til psykopater. Psykopat-FRI ønsker heller ikke, at vi skal ekskludere personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse/psykopater fra vores verden. Psykopater er en del af vores samfund – en del af din og min verden!!

Men det kan være utroligt ødelæggende at være sammen med en psykopat, og derfor skal vi vide, hvordan vi gebærder os for at undgå at tage varigt skade af deres ødelæggende adfærd.

Derfor er målet med Psykopatfri: viden, redskaber og behandling. Kun på den måde kan vi håndtere et i dag næsten usynligt, men kæmpe stort problem i Danmark.

Psykopat-FRI er hjælp til DIG!

Så du kan blive FRI

På psykopat-FRI er psykopaten primært omtalt som ”han” og det er et valg, der er taget ud fra et hensyn til læsevenligheden, men også ud fra et skøn over sidens potentielle målgrupper. Men psykopater kan lige så godt være kvinder som mænd og der vil fremadrettet være tekster, hvori psykopaten omtales som ”hun”.

Der skelnes generelt i sidens tekster ikke mellem psykopat, narcissist og sociopat med mindre det fremgår direkte i teksten. Det er en stærk forenkling af virkeligheden, og valget er truffet af hensyn til at reducere kompleksiteten i teksterne.