Bliver man født som psykopat (modelbillede)

Er man født psykopat?

Forskere er på verdensplan temmelig uenige om, hvorvidt psykopati er genetisk betinget (medfødt) eller skyldes miljø-faktorer (noget der udvikles i barndommen). Nogle forskere mener, at psykopater og narcissister er genetisk betinget, mens sociopater er socialt betinget. Jeg læner mig op ad de forskere, der konstaterer, at det er en kombination af arv og miljø. Det vil sige, at psykopati udvikles som en kombination af neurobiologiske (forhold i hjernen), psykologiske og sociale forhold.

Kan børn være psykopater?

Der findes stort set ingen undersøgelser af børn og psykopati og derfor har vi svært ved at sige noget entydigt. Gennem studier af voksne psykopater kan det dog konstateres, at psykopati viser sig allerede i barndommen ved, at barnet udviser en afvigende adfærd. Det betyder, at barnet har vanskeligere ved at klare skolegangen, har koncentrationsproblemer, vanskeligheder ved at følge de sociale spilleregler samt indordne sig i det sociale fællesskab, og oftere end andre børn har aggressive reaktioner.

Undersøgelser har vist, at mange psykopater har haft en vanskelig og til tider traumatisk barndom. Og mange forskere peger på, at der er en forøget chance for, at et barn udvikler psykopati, hvis forældrenes opdragerkompetence er mangelfuld, hvis barnet er udsat for overgreb, omsorgsvigt, eller på anden måde er social udsat.

Psykopatens hjerne er anderledes

Forskere har konstateret, at psykopaters hjerne adskiller sig markant fra almindelige menneskers hjerne. Ved hjælp af EKG-målinger har det vist sig, at mellem 30-50% af psykopaterne har en unormal elektrisk aktivitet i hjernen.

Nogle forskere peger på, at psykopati kommer af, at psykopatens hjerne er i en kronisk tilstand af understimulering, hvilket betyder en manglende evne til at indrette sig efter og lære af sociale stimuli.

En af de mest kendte forskere inden for psykopati, Hare, mener at kunne dokumentere, at psykopater har en fejl i den del af hjernen, der hedder frontalpandelapperne.

Under alle omstændigheder, så kan det konstateres, at psykopaters hjerne adskiller sig fra almindelige menneskers hjerne. Helt præcis hvornår og hvordan denne ”fejl” er opstået, forskes der stadig i. Men fejlen er der – og den kan ikke repareres!!

Psykopati går ikke over

Det er så vigtigt at huske på, at psykopati ikke kan helbredes. Der findes ingen behandling, der har vist sig effektfuld, hverken medicinsk eller terapeutisk. Nogle psykopater med meget udadreagerende adfærd, kan blive medicineret mod dette og dermed får de en mere afdæmpet adfærd, men det fjerner ikke deres generelle symptomer. Nogle psykopater kan også i kortere eller længere perioder vælge at opføre sig mere hensigtsmæssigt, men det er et valg, de gør – og dermed ikke en varig læring, der ændrer på deres generelle adfærdsmønstre.

Derfor skal du opgive håbet om, at han/hun en dag bliver et almindeligt, hensynsfuldt og forstående menneske. Det kan lyde hårdt, især når personen er én, man elsker, men det er desværre sådan, det er. Psykopaten selv oplever det imidlertid ikke som noget problem.


Psykopater skader andre – ikke dem selv

Psykopater lider nemlig af en personlighedsforstyrrelse, som de hverken kan eller vil erkende. Og derfor ønsker de ikke at komme af med den eller blive behandlet for det. De mener jo ikke selv, at de har et problem.

På grund af den særlige kombination af persontræk, så hører de til blandt de få mennesker, der har en personlighedsforstyrrelse, som primært skader andre mennesker – og ikke dem selv.

Du er derfor nødt til at være særlig opmærksom, når du er i nærheden af en psykopat, så du kan skærme dig selv så godt, som muligt. Derfor er det så vigtigt, at du kan genkende dem.

» Læs her: Sådan genkender du en psykopat