Genkend en psykopat

Sådan spotter du en psykopat

Hverdagens psykopater går ikke rundt med et stort skilt, der fortæller, at de er psykopater.

Desværre.

De ligner heller ikke vanvittige massemordere eller andre ubehagelige typer, tværtimod ligner de alle os andre – og er som regel dybt charmerende. I hvert fald i begyndelsen.

Derfor er du nødt til at vide, hvordan du kan genkende en psykopat, når du møder en. Din viden vil nemlig beskytte dig mod at blive fanget i psykopatens manipulerende fælder, og den vil gøre dig i stand til at træffe vigtige beslutninger:

Vil jeg fortsætte mit forhold til dette menneske?

Kan jeg så stole på det, han/hun siger?

Hvilke forholdsregler vil jeg tage i mit forhold til denne person?

Psykopater er på mange måder lige så forskellige som du og jeg, men deres personlighedsforstyrrelse gør, at de har nogle fælles karakteristika/kendetegn, som du kan genkende dem på.

Er du i nærheden af en psykopat vil følgende kendetegn være til stede:

Psykopatens relation til andre:

Manglende empati: Psykopater kan ikke sætte sig ind i andre menneskers følelser. Men de kan foregive at gøre det ved at lade som om, at de forstår. På den måde virker de medfølende. Men de HANDLER ikke medfølende på den lidt længere bane: de lytter ikke, trøster ikke, hjælper ikke, er ikke forstående, ikke rummende – KUN hvis det er til egen fordel. De fleste mennesker kan mærke en psykopats arrogance og det er almindeligt at komme til at føle sig usikker eller mindre værd i deres selskab.

Udnyttelse af andre: Psykopater bruger mennesker til at opnå dét, DE SELV har behov for. Det kan være behov for at få penge, sex, beundring, spænding, magt, kontrol osv. Når et menneske ikke længere opfylder psykopatens behov, kasseres det og psykopaten finder i stedet et nyt offer at udnytte. Da psykopaten ikke har nogen empati, er det nemt at skifte en person ud med en anden, medmindre DU forlader psykopaten og dermed i psykopatens øjne tager noget fra ham/hende. Så vil psykopaten bruge utroligt MEGET energi på at få det tilbage.

Mistro mod andre: Psykopater overfører (ubevidst) deres egen upålidelighed til andre og mistænker derfor andre for også at lyve, manipulere og være ondskabsfulde. Psykopaten bryder sig generelt ikke om andre mennesker og taler ofte nedsættende om andre (men skjuler det, hvis de skal bruge personen).

Uansvarlig forældreadfærd: Psykopater mangler evnen til længerevarende nærhed, og derfor har de vanskeligt ved at drage omsorg for deres børn. De siger, de elsker dem og interesserer sig for dem, men de viser ikke længerevarende interesse, nærhed og opmærksomhed, fordi psykopaten grundlæggende kun interesserer sig for sine egne behov. Børn af psykopater føler sig ofte svigtet, ikke lyttet til, ikke forstået, har lavt selvværd, og nogle lider af angst og depression.

Irritabilitet og aggressivitet: Psykopater har en kort lunte og har vanskeligt ved at kontrollere frustration og vrede. Kritik, forventninger eller krav fra andre, der går på tværs af psykopatens egne behov og ønsker, kan føre til voldsomme reaktioner – og for nogle psykopater til vold.

Hensynsløs omgang med sikkerhed: Psykopater har brug for spænding og det kan få dem til at tilsidesætte både egen og andres sikkerhed ved f.eks. hasarderet motorcykel- eller bilkørsel.

Psykopatens forhold til etik og moral

Manglende anger og skyldfølelse: Psykopater føler ikke skyld og angrer aldrig. Det betyder også, at de ikke lærer af deres fejl – ofte til stor frustration for de mennesker, der er tæt på dem. De vil opleve psykopaten begå den samme utilgivelige handling gang efter gang, og det gør ofte svigtet endnu større og mere grænseoverskridende.

Patologiske løgnere: Psykopater er patologiske (sygelige) løgnere.

De lyver enten bevidst som en måde at opnå det, de ønsker på. Til det anvender de flere udspekulerede teknikker f.eks. fortielser, omskrivelser, udeladelser, over- eller underdrivelser, der kan gøre det meget svært at gennemskue løgnen.

… Eller også lyver de ubevidst, hvilket skyldes, at de har et fuldstændig forskruet forhold til, hvad der er rigtigt og forkert. Det bunder i, at psykopaten jo grundlæggende befinder sig i en helt anden verden end os andre – en verden uden etik, moral, ansvar, samvittighed, skyld, skam og empati. Her findes sandheden ikke og psykopatens virkelighedsopfattelse er derfor helt forskruede, hvorfor  psykopaten ofte ikke selv mener, at han/hun lyver.

Promiskuitet: Kombinationen af behov for spænding, kontrol, udnyttelse, manglende empati og respekt for andre mennesker gør, at listen af utroskaber ofte er alenlang for psykopater. Psykopater føler, de har ret til at have en anden, hvis de ikke får den sex eller opmærksomhed, de ønsker, og de føler ingen anger og skyld. Psykopater har ofte et avanceret og eksperimenterende sexliv, der for mange er grænseoverskridende. Psykopater har tit mange korte forhold bag sig, og går direkte fra den ene til den anden. En del psykopater lever dog også i langvarige ægteskaber, hvor de så tager sig præcis de friheder, de ønsker sig. Psykopater har intet problem med at leve et dobbeltliv, da de ikke føler skyld eller skam. Psykopater er professionelle bedragere.

Psykopatens selvopfattelse:

Egoistisk og selvoptaget: Taler altid kun om sig selv, tænker kun på sig selv og er altid kun sig selv nærmest.

Storhedsforestillinger: Psykopater er overbevist om deres egen storhed eller kommende storhed og er ude af stand til at se egne fejl og mangler. De har derfor ofte helt urealistiske forestillinger om fremtiden. Og forskellen mellem dér, hvor de er og dér, hvor de tror, de er, er ofte meget stor. De fremstår derfor til tider som de rene fantaster og lægger planer helt uden hold i virkeligheden. Laver deres egen virkelighed, som vi andre har svært ved at genkende.

Det uforstående offer: Psykopaten fremstiller ofte sig selv som et uskyldigt, velmenende menneske, der bare er offer for andres smålighed eller manglende forståelse. Og dermed italesætter de oftest sig selv som helt uskyldige i alle henseender.

Manglende selverkendelse: Psykopater mangler fuldstændig evnen til selverkendelse, fordi deres opfattelse af dem selv bygger på deres overdrevne selvoptagethed og storhedsforestillinger, kombineret med deres manglende empati samt skyld-og skamfølelse.

Psykopaten er dermed ude af stand til realistisk at vurdere sig selv i forhold til andre mennesker. Det afholder dem ikke fra at lave en sådan vurdering og ytre sig om det, men som udenforstående vil man ofte blive overrasket og forvirret over, hvor langt væk fra virkeligheden psykopatens vurdering af sig selv og andre er. Særligt fordi psykopaten under ingen omstændigheder vil give dig ret i din antagelse, hvis du valgte at påpege uoverensstemmelsen (med mindre psykopaten får noget ud af denne indrømmelse).

Derfor har de fleste mennesker, der er sammen med en psykopat, en konstant fornemmelse af, at der er noget, der ikke stemmer overens. Det er som at være i en anden virkelighed – psykopatens virkelighed!

Psykopatens sociale tilpasning

Manglende respekt for sociale normer: Psykopater har vanskeligt ved at indordne sig under andre regler end deres egne. Det gælder både uskrevne sociale regler som f.eks. almindelig høflighed og moral, hverdagsting som mødetider, forpligtelser og aftaler samt de skrevne regler i form af lovgivning.

Psykopater vil bestemme og have kontrol og derfor skal regler helst være nogle, psykopaten selv har sat, for at de respekterer dem.

Det betyder ikke, at alle psykopater er kriminelle. Der er masser af psykopater, der ikke bryder loven, fordi deres image ville lide skade af det eller fordi de ikke gider komme i uføre, men det betyder ikke, at de har respekt for loven – de har bare ikke BEHOV for at bryde den.

Psykopater har ofte vanskeligt ved at indrette og underordne sig på arbejdspladser. Derfor ender de tit med mange skiftende jobs eller stræber efter at være i positioner, hvor de kan bestemme (lederstillinger, selvstændig eller job med høj selvstændighed).

Uansvarlig opførsel: Psykopater har slet ikke den samme ansvarsfølelse, som vi andre har. Det skyldes grundlæggende deres manglende følelse af skyld, skam og empati.

Vi andre bliver flove, får dårlig samvittighed eller siger undskyld, når vi har gjort noget forkert. Psykopater er ligeglade eller fornægter fuldstændig deres ansvar – med mindre de kan se et formål i at opføre sig ansvarligt.

Mennesker der omgås psykopater føler sig derfor ofte svigtet, ikke respekteret, krænket og føler deres grænser bliver overtrådt. Psykopater har derfor let ved at bryde loven, da psykopater ikke føler ansvar. De føler sig ikke ansvarlige for de ting, som almindelige mennesker anser som deres ansvar. Psykopater føler intet ansvar og ingen skyld, når de bryder loven – de er hævet over den!

Psykopatens kognitive stil

Manipulation: Psykopater manipulerer konstant med de mennesker, de omgås. De har et hav af manipulationsteknikker: spejler, idealiserer, spiller offer, spiller helt, anvender frygt, virker beskyttende, spiller dig ud mod andre, osv. – alt sammen for at få dig og andre mennesker til at opfylde deres behov. De er meget dygtige til at manipulere, fordi de er helt uden samvittighed og skam, og det kan derfor være meget vanskeligt at gennemskue, at man er offer for manipulation.

Udspekulerede: Psykopater kan være meget udspekulerede i deres jagt på at få deres behov tilfredsstillet. De kan bruge timer på at udtænke, hvordan de skal indfange, overbevise, besejre, overvinde eller nedkæmpe andre mennesker – for til sidst at få det, de selv ønsker.

Charmerende: Psykopater kan anlægge præcis den adfærd, de ønsker – hvis de har et mål med det. Charme bruger de til at få tillid, kontrol, magt og indflydelse i sociale sammenhænge. Og mange psykopater er rigtig gode til at kommunikere, fortælle anekdoter og underholde.

Impulsive: Der er ofte fart på psykopaterne, da de hurtigt keder sig. De kan virke kreative, da et væld af ideer kan dukke op, som de med det samme har lyst til at føre ud i livet: ”Det gør vi da bare” – uden at tænke på konsekvenserne. De tager chancer, fordi det er spændende og fordi de er utålmodige. Psykopater har meget svært ved at langtidsplanlægge og tålmodigheden er ofte ikke til at tage det lange seje træk, når ideer skal blive til virkelighed – med mindre det er et meget stærkt behov de har.

Psykopatland

Jeg håber, du nu forstår, hvorfor jeg vælger at kalde psykopatens verden for Psykopatland.

Psykopatens verden er nemlig en hel anden verden end den, du og jeg lever i. Der gælder helt andre spilleregler, helt andre grænser, intet ansvar, ingen skyld, skam og empati – og det gør psykopaten og Psykopatland til et uhyggeligt møde for de fleste almindelige mennesker.

Det er endnu mere uhyggeligt, fordi du ikke kan se, hvornår du er i Psykopatland – med mindre du er helt skarp i forhold til psykopatens kendetegn.

Lær dig selv at genkende en psykopat og slip for turen til Psykopatland!!

» Læs mere om Psykopatland her