Kategori 2: mange psykopatiske træk

Din besvarelse giver et resultat på mellem 31-60 point.

Dit resultat af testen er dermed: du er i relation med en person med mange psykopatiske træk.

Kære du

En person med mange psykopatiske træk er en person, der har nogle personlighedstræk, som enten fylder for meget eller for lidt. Der vil være forskel, fra person til person, hvilke af psykopatens personlighedstræk, det er, der fylder, men mennesker med mange psykopatiske træk vil, i langt højere grad end andre, være præget af psykopatens karaktertræk: manipulerende, manglende skyldfølelse, selvcenteret, egoistisk, impulsiv, uempatisk, løgnagtigt, charmerende, overfladisk følelsesmæssigt, aggressiv, risikovillig, kompromisløs, løgnagtig, promiskuøs(utro), m.m.

Du kender din partner og ved, hvilke træk, der fylder hos ham/hende. Det er antallet af ovenstående karaktertræk og hvor meget det enkelte træk fylder hos personen, som er afgørende for, hvor meget de psykopatiske træk fylder i din partners adfærd. Derudover er det også sådan, at din partner kan have andre karaktertræk, som er med til at synliggøre eller skjule ovenstående træk og derfor er personer med en del psykopatiske træk meget forskellige.

Der er ingen tvivl om, at personer med mange psykopatiske træk, er meget vanskelige at være i relation med. Et af problemerne er, at de er ekstremt centreret omkring sig selv, fordi deres manglende empati gør, at de har utroligt vanskeligt ved at sætte sig i dit og andre personers sted. Det giver mange problemer, når de er i tætte relationer som et parforhold eller familieforhold. Lidt færre problemer, når de er i f.eks. arbejdsrelaterede relationer eller i relationer med venner og bekendte. Det skyldes, at der i mere perifere relationer ikke forventes af dem, at de skal være nærværende, lyttende og omsorgsfulde og dermed bliver deres manglende empati ikke så stort et problem. Samtidig er en del af dem faktisk ret gode til at kompensere for deres manglende empati ved f.eks. at være sjove, fagligt dygtige, kommunikerende, charmerende, styrende/ledende.

Helt anderledes er det, når de indgår i en tæt relation. Der forventer du selvfølgelig nærvær, rummelighed, kærlighed, gensidighed, fællesskab, ligeværd, tillid, tryghed mm. Og det kræver alt sammen empati. Hvis ikke der er empati (eller meget lidt empati) til stede, så har I en relation, hvor kærlighed, nærvær, tryghed osv., udelukkende er på din partners præmisser. Det føles ikke særlig rart, da du og dine behov dermed forsvinder. Og derfor har de fleste personer, der er i relation med en person med mange psykopatiske træk store udfordringer i deres forhold.

Ydermere så er det meget vanskeligt at få en person med mange psykopatiske træk, til at forstå, at de skaber problemer. Deres selverkendelse er lille: de mærker ikke, at deres adfærd er ubehagelig for dig. De SER bare, at du er utilfreds og derfor giver i stedet DIG skylden for, at det er DIG, der er sur. De fleste oplever, at det er utrolig svært at kommunikere med en person med mange psykopatiske træk. Og de fleste føler ofte, at de hverken bliver hørt eller forstået. Og rigtig mange kommer til at tænke: ”Er det mig, der er noget galt med?”

Måske kan du genkende det? Måske har du forsøgt at tale med din partner om det?

Jeg bruger meget tid på at lære mine klienter, hvordan de kommunikerer med mennesker, der har lav grad af empati. Det kræver nemlig en hel anden form for kommunikation end vi sædvanligvis praktiserer. Det kræver en masse af DIG.

Mit budskab til dig i dette testresultat er: Du er i relation med en person, der kræver rigtig meget af DIG.

Du skal kæmpe for DINE behov.

Du skal kæmpe for at blive forstået og lyttet til.

Du skal kæmpe for, at I kan indgå kompromiser.

Du skal kæmpe for at bevare DINE grænser.

Du skal kæmpe (alene) for jeres forhold.

Du skal kæmpe for kærlighed….

Du skal kæmpe, kæmpe, kæmpe………

Jeg vil gerne invitere dig til at tænke grundigt over: Vil du gerne være i et forhold, hvor du hele tiden skal kæmpe? Kan jeg leve med det?

Har du lyst til at læse mere om at være i forhold med en psykopat eller en narcissist, så læs mere her:

Kærlig hilsen Mette