Kategori 1: Få psykopatiske træk

Din besvarelse giver et resultat på mellem 0-30 point.

Dit resultat af testen er dermed: Du er i relation med en person med få psykopatiske træk.

Kære du

Testen peger på, at du er i relation med en person med få psykopatiske træk. Det betyder, at din partner har nogle af psykopatens træk, men heldigvis ikke dem alle.

Der er dog ingen tvivl om at selv få af psykopatens træk, kan gøre en person til et ubehageligt bekendt skab. Er din partner f.eks. ofte utro, løgnagtig og manipulerende, så kan disse få træk jo påvirke jeres forhold meget – også selv om han/hun ikke er psykopat.

Det kan der være mange grunde til, at en person har nogle af psykopatens træk.  Der findes mennesker, som er mere umodne end andre og de kan derfor langt op i voksenalderen have en meget umoden måde at tackle f.eks. ansvar eller følelser på. Det kan give sig udslag i en egoistisk livsstil, hvor der ikke er meget plads til at tage hensyn til en partner. En sådanne person er ikke nem at være i parforhold med, men det gør dem ikke til psykopat. Det gør ham/hende til en umoden egoist, som ville have godt af at blive mere ansvarsbevidst.

Er din partners adfærd udtryk for umodenhed, så er der heldigvis mulighed for, at han/hun kan udvikle sig og modnes med tiden. Personer med mange psykopatiske træk har modsat meget svært ved at ændre og udvikle sig, men jo færre psykopatiske træk en person har, des større er sandsynligheden for, at de kan og VIL ændre sig. For at udvikle sig kræver som minimum, at personen har lyst og også selv synes, at hans/hendes adfærd er noget, der skal ændres. Synes din partner også, at hans/hendes adfærd er problematisk? Eller er det kun dig?

Jeg forstiller mig, at du har taget denne test, fordi der er noget ved din partners adfærd, der bekymrer dig!? Det håber jeg, at du har tænkt dig at tage alvorligt. Din bekymring er din indre stemme, der prøver at fortælle dig noget. Og det synes jeg, at du skal respektere og lytte til.

Derfor vil jeg også anbefale dig, at du GØR noget ved din bekymring, også selv om dette testresultat viser, at din partner kun har få psykopatiske træk. Det afgørende er nemlig ikke hvad og hvem din partner er. Det afgørende er, hvordan DU har det, hvad DU trives med og hvor DINE grænser går.

Mit råd til dig er:

Personer med psykopatiske træk har brug for tydelig grænsesætning. Du er i forhold med en person med psykopatiske træk, så vær opmærksom på dine grænser og sørg for at få dem sat så tydeligt som muligt, så hverken du eller din partner er i tvivl om, hvortil du vil være med og ikke vil være med.

Har du lyst til at læse mere om at være i forhold med en psykopat eller en narcissist, så læs mere her:

Kærlig hilsen Mette